Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Muzyka polska w publicznych mediach radiowo-telewizyjnych

Telewizja Polska

 Aneks do dokumentu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji omawiający działalność mediów za rok 2013[1], mimo swej objętości 216 stron, nie pozwala na zapoznanie się z realizacją art. 15 znowelizowanej Ustawy o radiofonii i telewizji z 25.03.2011 roku, w której czytamy w ust. 2: „Nadawcy programów radiowych, z wyłączeniem programów tworzonych w całości w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, lub w języku regionalnym w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241), przeznaczają co najmniej 33% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory, które są wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 60% w godzinach 5-24”.

Dodatkowo, przeprowadzona kontrola przez KRRiT za rok 2013 nie objęła działalności programowej nadawców publicznych – radiowych i telewizyjnych w odniesieniu do art. 15 ustawy o radiofonii i telewizji. Przeprowadzono monitoring TVP1 i TVP2 na próbie tygodniowej emisji (16-22 września 2013 r.), który – w kwestii muzyki – wykazał, że „w programie TVP2 w większym stopniu niż w TVP1 popularyzowano ambitne nurty współczesnej kultury i sztuki [...] Obecne były koncerty muzyki jazzowej i reggae”. Odnośnie do TVP Kultura stwierdzono, że „zgodnie z koncesją była nadawana publicystyka kulturalna, informacje o wydarzeniach kulturalnych, artystyczne filmy fabularne, filmy dokumentalne poświęcone rożnym dziedzinom sztuki oraz sylwetkom twórców, przedstawienia teatralne, operowe i baletowe, muzyka poważna i jazz”[2], a monitoring przeprowadzony na tygodniowej próbie (4-11 listopada 2013) pozwolił na stwierdzenie, że „szczególnie różnorodna była oferta koncertów prezentujących muzykę niszową – klasykę, piosenkę poetycką i aktorską, rock alternatywny i jazz, a także filmów dokumentalnych poświęconych artystom (zwłaszcza aktorom i muzykom)”[3]. O TVP HD dowiadujemy się, ze udział muzyki w 2013 roku wyniósł 4% struktury gatunkowej pasma, znów bez żadnych dodatkowych informacji, które mogłyby przybliżyć nam zawartość i szczegóły programowe. Nie należy domniemywać, że uruchomiony w kwietniu 2013 roku kanał TVP Rozrywka ma zaspokajać widza w zakresie emisji muzyki polskiej w rozumieniu celu niniejszego raportu. Jest to wprawdzie – jak stwierdza nadawca – jedyny kanał o profilu rozrywkowym, który emituje rodzimy repertuar, niemniej należy sądzić, że muzyka i koncerty, które wypełniły 24% struktury pasma przynależą wyłącznie do tzw. muzyki rozrywkowej lub/i muzycznej rozrywki. TVP Polonia wykazała 7% udziału muzyki (ogólnie, bez dodatkowych wskazań o jakich gatunkach jest mowa).

Gdyby nie szczegółowe dane uzyskane bezpośrednio z TVP Kultura oraz dostęp do sprawozdań emisyjnych pozostalibyśmy na poziomie powyższych ogólników. Obliczenia własne pozwalają na zaprezentowanie udziału muzyki polskiej w tym kanale, w wymiarze godzinowym oraz procentowym. W obliczeniach należało wziąć pod uwagę całość programów z różnym repertuarem (np. Blechacz gra Mozarta i Chopina) ze względu na brak możliwości analizy zawartości. Uwzględniono też powtórki. Zestawienie obejmuje muzykę i programy o charakterze publicystycznym (rozmowy, filmy dokumentalne, reportaże), które przybliżały sylwetki polskich artystów.

Miesiące TVP Kultura
Emisja miesięczna
(godz., min, sek.)
Emisja muzyki polskiej
(godz., min, sek.)
Udział procentowy
emisji muzyki polskiej
w stosunku do emisji miesięcznej
Tabela 2. Emisja muzyki polskiej w obszarze muzyki poważnej w TVP Kultura w roku 2013 - źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań emisyjnych, http://szarp.tvp.pl (12.09.2014).
styczeń 677:53:02 04:43:25 0,7%
luty 611:52:48 02:25:49 0,4%
marzec 588:47:48 01:12:50 0,2%
kwiecień 569:57:31 02:27:46 0,4%
maj 578:26:06 01:30:36 0,3%
czerwiec 563:30:51 00:52:01 0,1%
lipiec 585:13:32 02:16:22 0,4%
sierpień 591:00:43 03:22:14 0,6%
wrzesień 579:45:02 01:34:51 0,3%
październik 594:28:33 01:26:13 0,2%
listopad 584:19:55 09:20:49 1,6%
grudzień 602:48:29 06:53:09 1,1%

Zauważyć wypada, że udział tych programów był raczej niski lub bardzo niski w strukturze gatunkowej. Gdyby pozostawić wyłącznie muzykę, większość tych wartości spadłaby do prawie nieoznaczalnych. By zobrazować jakie programy objęłam obliczeniami, przedstawiam ich wykaz. Liczby w nawiasach wskazują na godziny, minuty i sekundy czasu trwania poszczególnych jednostek programowych. W większości zachowałam nazwy z opisów programów, jak w sprawozdaniach.


[1] KRRiT, Media publiczne. Aneks do sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku, Warszawa, marzec 2014.

[2] Ibidem, s. 35.

[3] Ibidem, s.36.

 
Pokaż cały
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij