Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Wybrane badania opinii społecznej w 2013 roku dotyczące muzyki

Centrum Badania Opinii Społecznej dla Instytutu Muzyki i Tańca

Badanie na temat częstości słuchania muzyki poważnej, styczeń 2014 (opracowała Aleksandra Jagiełło-Skupińska)

Na początku 2014 roku Instytut Muzyki i Tańca zlecił przeprowadzenie badań ilościowych na temat słuchania przez Polaków muzyki poważnej w 2013 roku (po raz pierwszy tego rodzaju badania zostały zrealizowane w grudniu 2012 roku). Z przytoczonych wyników wyłania się obraz nieco bardziej pozytywny niż w poprzedzającym je roku.

W 2013 roku 82,6% dorosłych Polaków nie było ani razu na koncercie muzyki poważnej (w 2012 roku ten odsetek wynosił 86,7%), 7,7% słuchało muzyki poważnej na żywo tylko raz (w 2012 roku – 6,4%), 7,8% – kilka razy (w roku poprzedzającym – 5,3%), a 1,9% – wiele razy.

Z przeprowadzonych badań wynika, że, podobnie jak w roku 2012, znacznie więcej osób słucha muzyki poważnej w zaciszu domowym. 18% Polaków słuchało w 2013 roku muzyki poważnej za pośrednictwem radia, telewizji, internetu lub płyty wiele razy (w 2012 roku – 10,5%); 35,8% – kilka razy (w 2012 roku – 29,4%); a 5,5% – raz. Z kolei 40,7% ankietowanych zadeklarowało, że w ubiegłym roku w ogóle nie słuchało tego rodzaju muzyki ( w roku 2012 było to aż 54,2%).

Badania wykazały dużą zależność częstości słuchania muzyki poważnej od wykształcenia –  89% respondentów z wykształceniem podstawowym i 90% z wykształceniem zasadniczym zawodowym nie chodzi na koncerty muzyki poważnej, a 51% respondentów z wykształceniem podstawowym i 52% z wykształceniem zasadniczym zawodowym nigdy nie słucha jej w domu. Z kolei wśród  absolwentów szkół wyższych odsetek nieuczęszczających na koncerty zmniejsza się do 64%, a niesłuchających w domu do 21% – oraz przynależności do grupy społeczno-zawodowej – udział w koncertach deklaruje tylko 5% rolników, 6% średniego personelu, techników i rencistów oraz 7% robotników niewykwalifikowanych, i aż 41% kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem. Do słuchania w domu najrzadziej przyznają się robotnicy niewykwalifikowani – 39%, a najczęściej przedstawiciele kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem – 80% respondentów. Można zauważyć także pewną zależność wyników ankiety od płci badanych – nieco więcej kobiet niż mężczyzn słucha muzyki poważnej, zarówno w domu, jak i „na żywo” – oraz miejsca zamieszkania – im mniejsze miasto, tym mniej osób chodzi na koncerty (ta prawidłowość nie dotyczy mieszkańców wsi, którzy deklarują obecność na koncertach na poziomie mieszkańców miast liczących od 20.000 do 99.000 mieszkańców), a im mniejsza miejscowość w ogóle, tym mniej osób słucha muzyki w domu.

Nie obserwuje się znaczącego wpływu innych parametrów, takich jak wiek, poglądy polityczne (choć zwolennicy lewicy deklarują częstszy udział w koncertach „na żywo” niż osoby deklarujące poglądy centrowe oraz prawicowe), udział w praktykach religijnych (jedynie osoby najaktywniejsze religijne są także częstszymi odbiorcami muzyki poważnej) oraz ocena własnych warunków materialnych. Także sytuacja materialna respondentów nie odbija się na częstości słuchania muzyki poważnej, poza odnotowanym większym odsetkiem odbiorców wśród najlepiej zarabiających.

ZOBACZ: Wyniki badania na temat znajomości Andrzeja Panufnika oraz częstości słuchania muzyki poważnej - plik PDF

 

Centrum Badania Opinii Społecznej

Internauci 2013, czerwiec 2013 (BS/75/2013; opracował Michał Feliksiak)

Centrum Badania Opinii Społecznej regularnie od 2002 roku bada aktywność Polaków w internecie.

Z omawianych badań wynika, że z roku na rok zwiększa się w Polsce rola internetu jako kanału transmisji materiałów audiowizualnych, w tym telewizji, filmów i seriali. Jak wiadomo, pewną (niewyodrębnioną w badaniu) część tych treści stanowią również materiały muzyczne. Prawie połowa użytkowników internetu (45%, czyli 27% ogółu ankietowanych) zadeklarowała, że w miesiącu poprzedzającym badanie oglądała w sieci materiały audiowizualne. Odsetek widzów zmniejsza się wyraźnie wraz z wiekiem (od 80% najmłodszych użytkowników do 22% internautów w wieku 55 i więcej lat).

Ankietowani nieco rzadziej pobierają z internetu bezpłatne programy, muzykę i filmy. Podobnie jak w poprzednim roku, tego rodzaju aktywność deklaruje jedna trzecia internautów (34%), czyli 20% ogółu badanych, i tak, jak w przypadku oglądania, im młodsi internauci, tym częściej ściągają pliki. Z kolei do słuchania radia przez internet przyznaje się, podobnie jak w poprzednich latach, nieco ponad jedna trzecia użytkowników internetu (34%), czyli jedna piąta ogółu dorosłych (21%). 21% ankietowanych użytkowników internetu, co stanowi 13% ogółu badanych, w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie zamieściło w internecie zrobione przez siebie zdjęcia lub filmy.

Jeśli chodzi o zakupy internetowe, respondenci najczęściej kupują odzież, obuwie, sprzęt elektroniczny i artykuły motoryzacyjne. Rzadziej nabywane artykuły to książki, kosmetyki, zabawki i artykuły dziecięce oraz sprzęt sportowy. Dopiero w następnej, jeszcze bardziej sporadycznie kupowanej grupie, obok biletów na samolot, pociąg lub autobus, programów i gier komputerowych oraz dostępu do usług lub treści online, znajdujemy muzykę i filmy (4% użytkowników internetu, czyli 2% ogółu dorosłych). Najrzadziej nabywanymi dobrami w 2013 roku były leki i artykuły spożywcze.

Już od kilku lat obserwujemy coraz większą rolę portali społecznościowych. Konto w co najmniej jednym z nich posiada około jedna trzecia dorosłych Polaków. Ta wielkość nie zmienia się znacząco od kilku lat. W badaniu z 2013 roku zarejestrowani użytkownicy stanowili 36% ankietowanych, czyli 60% internautów. Podobnie jak w przypadku innych aktywności w internecie, ich liczba jest uzależniona od wieku – konto w przynajmniej jednym portalu posiada od 90% respondentów wieku 18-24 lata do 19% ankietowanych powyżej 65. roku życia. Warto zauważyć, że poza pełnieniem funkcji towarzyskich, związanych z kontaktowaniem się ze znajomymi i poznawaniem nowych osób (ten rodzaj wykorzystania portali deklaruje 50% internautów), służą one coraz częściej do zasięgania informacji czy zapoznawania się z materiałami rozrywkowymi i kulturalnymi.

39% internautów korzysta z portali społecznościowych, żeby słuchać muzyki, oglądać zdjęcia i filmy lub czytać teksty, a prawie jedna czwarta (24%) jako cel wskazuje zamieszczanie takich materiałów.

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:

Odsetki odpowiedzi twierdzących według terminów badań

III.05

III.06

III.07

III.08

VI.09

IV.10

VII.11

V.12

V.13

– ściągał(a) Pan(i) darmowe programy, muzykę, filmy

Użytkownicy internetu

40

45

43

40

45

42

38

33

34

Ogół dorosłych

11

14

16

18

21

22

21

19

20

słuchał(a) Pan(i) przez internet radia

Użytkownicy internetu

-

25

32

37

41

40

33

31

34

Ogół dorosłych

-

8

12

16

20

20

18

18

21

oglądał(a) Pan(i) przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo (w latach 2006-2008 użyto sformułowania „oglądał(a) Pan(i) przez internet telewizję”)

Użytkownicy internetu

-

14

14

17

38

40

40

37

45

Ogół dorosłych

-

4

5

8

18

21

22

21

27

Cele korzystania z portali społecznościowych:

- słuchanie muzyki, oglądanie filmów lub zdjęć, czytanie tekstów

Użytkownicy internetu

-

-

-

27

38

35

36

33

39

Ogół dorosłych

-

-

-

12

19

18

20

18

23

- zamieszczanie swoich zdjęć, filmów, muzyki, tekstów

Użytkownicy internetu

-

-

-

18

27

27

23

21

24

Ogół dorosłych

-

-

-

8

13

14

13

12

14

Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_075_13.PDF

 

Aktywności i doświadczenia Polaków w 2013 roku, luty 2014 (nr 17/2014; opracowali Michał Feliksiak i Katarzyna Kowalczuk)

Z badania przeprowadzonego w lutym 2014 roku przez CBOS wynika, że w 2013 roku 37% Polaków uczestniczyło w koncercie. Stanowi to taki sam odsetek, jak w roku ubiegłym i nieco wyższy niż w roku 2012 (34%). Ponad jedna piąta Polaków była na kilku koncertach (22%), jednego koncertu wysłuchało w 2013 roku 12% respondentów, a tylko 3% pytanych było na koncercie wiele razy.

Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_017_14.PDF

 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij