Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Wybrane badania opinii społecznej w 2015 roku dotyczące muzyki

Aktywności i doświadczenia w 2015 roku, luty 2016

W lutym 2016 roku CBOS przeprowadziło badanie dotyczące występowania w życiu Polaków różnego rodzaju wydarzeń, obejmujących także uczestnictwo w kulturze, w tym w wydarzeniach muzycznych.

Rok 2015 okazał się aktywny pod względem uczestnictwa respondentów w wydarzeniach kulturalnych, w tym koncertach. W przynajmniej jednym koncercie wzięło udział dwie piąte Polaków (40%). Ten odsetek systematycznie wzrasta – o trzy punkty procentowe od poprzedniego roku i o następne 3 p.p. od pierwszego badania tej tematyki w 2011 roku. W 2015 roku tylko 3% respondentów było na wielu koncertach (w 2014 roku – 5%, w 2013 roku – 3%), 21% Polaków wybrało się na kilka koncertów (w 2014 roku – 18%, 2013 roku – 22%), a jednego koncertu wysłuchało 16% respondentów (w 2014 roku – 14%, 2013 roku – 12%). Częstotliwość uczęszczania na koncerty jest wprost proporcjonalna do wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia i poziomu zamożności. Częściej słuchaczami na żywo są również młodsi badani, nieco częściej – mężczyźni.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 1063 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_030_16.PDF 

 

Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim, listopad 2015

W kwestionariuszu CBOS, dotyczącym odbywającego się w październiku 2015 roku XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, oprócz pytań dotyczących bezpośrednio zmagań konkursowych znalazło się także pytanie o słuchanie muzyki poważnej w ogóle.

Okazało się że 53% rodaków w ogóle nie słucha tego rodzaju muzyki, 21% słucha bardzo rzadko, 16% – dość rzadko, a tylko 6% dość często i 4% bardzo często. Statystycznie bardziej zainteresowane muzyką poważną są kobiety (52% wobec 42%), osoby lepiej wykształcone, zadowolone ze swoich warunków materialnych, o najwyższych dochodach i mieszkające w większych miastach. Najmniejsze zainteresowanie tym rodzajem muzyki deklaruje najmłodsza grupa respondentów (od 18 do 24 lat).

Co ciekawe, na tym tle niemal 30% badanych (czyli również jedna trzecia osób słuchających muzyki poważnej bardzo rzadko i co dziesiąta osoba niesłuchająca jej na co dzień wcale!) śledziło w mediach transmisje Konkursu Chopinowskiego. Ponad cztery piąte (81%) osób zainteresowanych Konkursem oglądała go głównie w telewizji, dla ponad jednej dziesiątej (11%) najważniejszym medium było radio, a dla 8% – Internet. Transmisje telewizyjne oglądał największy odsetek najstarszych respondentów (powyżej 55 roku życia), badani z wyższym wykształceniem, mieszkańcy największych miast i osoby w wieku od 25 do 44 lat częściej niż inni wybierali transmisje online, relacje radiowe były wybierane głównie przez mieszkańców mniejszych miejscowości, z wykształceniem średnim i wyższym, w wieku od 45 do 54 lat.

Co naturalne, największy odsetek osób zainteresowanych Konkursem oglądało finał (66%), a na drugim miejscu uplasował się Koncert laureatów (49%). Najmniej osób śledziło przesłuchania I etapu (22%), II etapu (25%), koncert inauguracyjny (26%) i III etap (31%). Oczywiście najwięcej osób słuchających różnych etapów Konkursu należy do grupy słuchających muzyki poważnej często i bardzo często.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_154_15.PDF

 

Korzystanie z telefonów komórkowych, wrzesień 2015

Z badania przeprowadzonego przez CBOS we wrześniu 2015 roku dowiadujemy się, że nieco ponad cztery piąte Polaków korzysta z telefonu komórkowego. Połowa respondentów używa smartfona, a 56% – klasycznego telefonu komórkowego. Jedna trzecia użytkowników telefonów komórkowych słucha za ich pośrednictwem muzyki i radia. Przeważają wśród nich osoby młode (18-24 lata), z wielkich miast; nie ma istotnych różnic w korzystaniu z multimediów za pośrednictwem telefonu ze względu na płeć respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 1040 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_125_15.PDF 

 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij