Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Wybrane badania opinii społecznej w 2016 roku dotyczące muzyki

Centrum Badania Opinii Społecznej dla Instytutu Muzyki i Tańca

Badanie na temat częstości słuchania muzyki poważnej i ludowej, grudzień 2016

Pod koniec 2016 roku Instytut Muzyki i Tańca po raz kolejny zlecił Centrum Badania Opinii Społecznej zbadanie, jak często Polacy słuchają muzyki poważnej (pierwsza tego typu analiza została przeprowadzona przez IMIT w grudniu 2012 roku). W omawianej edycji po raz pierwszy zadawano respondentom również pytania dotyczące słuchania muzyki ludowej.

Z przeprowadzonych badań dowiadujemy się, że – podobnie jak w latach ubiegłych  –

większość melomanów słucha muzyki poważnej we własnym domu.

W 2016 roku 17,6% Polaków słuchało muzyki klasycznej za pośrednictwem radia, telewizji, internetu lub płyty wiele razy (w 2015 roku – 12,6%, w 2014 – 14,3%), 36,5% – kilka razy (w 2015 roku – 28,6%, w 2014 – 30,9%), a 5,9% – raz. Z kolei 40% ankietowanych zadeklarowało, że w ubiegłym roku w ogóle nie słuchało tego rodzaju muzyki (w roku 2015 było to aż 50,9%, a w 2014 – 47,6%). Tendencja jest więc generalnie wzrostowa.

W ostatnich latach liczba Polaków deklarujących udział w koncertach muzyki poważnej jest podobna. W 2016 roku 18,2% respondentów było co najmniej raz w filharmonii lub innej sali koncertowej (w 2015 roku ten odsetek wynosił 13,1%, w 2014 roku – 18,9%, a w 2013 – 17,4%), 7,9% słuchało muzyki klasycznej na żywo tylko raz (w 2015 roku – 6,3%, w 2014 roku – 10,5%, a w 2013 – 7,7%), 8,9% – kilka razy (w roku poprzedzającym – 5,7%), a 2,4% – wiele razy (w roku poprzedzającym – 1,1%).

Jeżeli chodzi o słuchaczy muzyki tradycyjnej, jednokrotny udział w koncercie, festiwalu, festynie czy świętach z udziałem tego rodzaju muzyki w 2016 roku zadeklarowało 12,6% respondentów, kilkukrotny – 24,5%, a wielokrotny – 4,7% pytanych. Z kolei za pośrednictwem radia, telewizji, internetu lub płyty muzyki ludowej słuchało w ubiegłym roku 68,8% dorosłych Polaków: 4,8% – jeden raz, 39,9% – kilka razy, a 24,8% – wiele razy.

Badania wykazały silną zależność częstotliwości słuchania muzyki poważnej od wykształcenia – zaledwie 5,2% respondentów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym było w 2016 roku na koncercie muzyki poważnej, a 43,6% respondentów z wykształceniem podstawowym i 45,5% z wykształceniem zasadniczym zawodowym przynajmniej raz słuchało jej w domu.

Z kolei wśród absolwentów szkół wyższych odsetek uczęszczających na koncerty wynosi aż 40%, a słuchających muzyki w domu 81,1%.

Duże znaczenie ma też przynależność do grupy społeczno-zawodowej. Udział w koncertach deklaruje tylko 8% rolników, robotników niewykwalifikowanych i osób bezrobotnych i aż 48% kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem. Do słuchania w domu najrzadziej przyznają się robotnicy niewykwalifikowani i bezrobotni – 50%, a najczęściej przedstawiciele kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem – 85% respondentów. Można zauważyć także pewną zależność wyników ankiety od płci badanych – o kilka procent więcej kobiet niż mężczyzn słucha muzyki poważnej, zarówno w domu, jak i „na żywo” – oraz miejsca zamieszkania – im mniejsza miejscowość, tym mniej osób chodzi na koncerty i słucha muzyki w domu. Wpływ ma też sytuacja materialna i religijność respondentów – im wyższe dochody i częstszy udział w praktykach religijnych, tym deklarowanie częstszego słuchania muzyki klasycznej. Znaczenie nie mają poglądy polityczne respondentów.

Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku słuchania muzyki ludowej – tu różnice między poszczególnymi grupami społecznymi nie są tak duże. Najrzadziej na koncerty, festyny i festiwale chodzą renciści – 72,4% z nich nie była w ubiegłym roku na takim wydarzeniu ani razu – oraz rolnicy (62,5%) i pracownicy usług (61%). Najczęściej, tak jak w przypadku muzyki poważnej, kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (50%). Z kolei im wyższy jest poziom wykształcenia respondentów, tym rzadziej słuchają oni muzyki ludowej w domu – od 75% w przypadku ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, do 61% dla obób z wykształceniem wyższym. Ponadto występuje odwrotna zależność od miejsca zamieszkania – im mniejsze miasto i wieś, tym częstsze słuchanie muzyki tradycyjnej (zarówno na żywo, jak i w domu). Nie występuje korelacja z wiekiem ankietowanych, wysokością ich dochodów i udziałem w praktykach religijnych. Muzyki tradycyjnej najczęściej słuchają mężczyźni i osoby o poglądach konserwatywnych.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, na liczącej 1136 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

Centrum Badania Opinii Społecznej

Aktywności i doświadczenia w 2016 roku, styczeń 2017

Coroczne badanie CBOS dotyczące udziału Polaków w różnego rodzaju wydarzeniach, obejmuje również uczestnictwo w kulturze, w tym w wydarzeniach muzycznych.

Rok 2016 okazał się tylko nieco mniej aktywny pod względem uczestnictwa respondentów w wydarzeniach kulturalnych, w tym koncertach – w porównaniu do rekordowego pod tym względem roku 2015. W przynajmniej jednym koncercie wzięło udział niemal dwie piąte Polaków (39%). To o 1 punkt procentowy mniej niż w roku poprzednim. W 2016 roku 3% respondentów było na wielu koncertach (w 2015 roku podobnie, rok wcześniej – 5%), 21% Polaków wybrało się na kilka koncertów (w 2015 roku również 21%, w 2014 roku – 18%), a jednego koncertu wysłuchało 15% pytanych (w 2015 roku – 16%, w 2014 r. – 14%).

Częstotliwość uczęszczania na koncerty jest wyższa wśród osób młodszych, lepiej wykształconych, zamożniejszych i mieszkających w większych miastach.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, na liczącej 1045 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_012_17.PDF 

 
Pokaż cały
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij